*ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสำลีสำหรับเช็ดทำความสะอาดในระหว่างเดือนมกราคม ปี 2017 – เดือนพฤษภาคม ปี 2021 โดย Intage SRI+

LINE UP

ใช้งานได้ หลากหลายโอกาส

ลงโลชั่นน้ำหรือโทนเนอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผู้ที่ดูแลผิว

ด้วยการใช้สำลีเช็ดเครื่องสำอาง