*ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสำลีสำหรับเช็ดทำความสะอาดในระหว่างเดือนมกราคม ปี 2012 – เดือนมิถุนายน ปี 2019 โดย Intage SRI

LINE UP

ใช้งานได้ หลากหลายโอกาส

ลงโลชั่นน้ำหรือโทนเนอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับผู้ที่ดูแลผิว

ด้วยการใช้สำลีเช็ดเครื่องสำอาง